Missouri Senate Votes to Nullify Federal Gun Control, 23-10