Gadhafi Spokesman: NATO Strikes Killed 354 Civilians